2018-01-02

Så har ett helt år gått igen, och vi börjar om på ny kula, ett helt år fullt av möjligheter, härligt!
Tumlarens renoveringsarbete bara fortsätter, det som händer nu är att ventilationen stängs av för att vi ska byta ut den, vi fortsätter att gjuta golven runt bassängerna, i omklädningsrummen har de fått undan all bråte, putsat väggarna.
Här kommer årets första bilder håll till godo..

Nytt gjutet golv

överblick bassäng..

Precis nylagd betong..

bubbelpoolen..

Rehabbassängen

Allt möjligt finns i vår bassäng just nu..