2017-11-17

Det som händer nu är att det borras i bassängerna och det gör vi för att kunna sätta dit ett drunkningslarm.
Vi har även plastat en utjämningstank, det är en tank som tar emot vatten från bassängerna för att vattnet ska hålla sig på en jämn nivå.
Bilden visar förberedelse för plastning